Produktionsdyr

Kvæg er også på patientlisten hos Snedsted Dyreklinik Snedsted Dyreklinik behandler også svin
Mink, svin og kvæg

Mink
Udover akutbesøg er der mulighed for fast sundhedsrådgivning. Vi foretager desuden obduktioner, laboratorieundersøgelser og resistensprøver; både ved akut sygdom men også i forbindelse med sundhedsrådgivning. Der er altid mulighed for telefonkonsultation.

Svin
Kirstine Rasmussen er svinefagdyrlæge og tilbyder sundhedsrådgivning inden for svineproduktion. Vi kan tilbyde sygdomsforebyggelse, behandling, obduktion, laboratorieundersøgelser mm.

Altid opdateret viden vedrørende svin.

Kvæg
Akut arbejde fx. fødselshjælp og kejsersnit. Behandling af sygdomme, kastrationer, afhorninger m.m. Sundhedsrådgivning i kødkvægsbesætninger.